Nová aplikace cenové mapy běží na www.cenovamapa.eu. Toto je stará neaktualizovaná verze a brzké době dojde ke stažení aplikace z této adresy.

O cenové mapě:

Komu je cenová mapa určena?

Tato cenová mapa má být pomůckou realitním makléřům, odborné i laické veřejnosti v orientaci na trhu s nemovitostmi, v orientacích o cenových úrovních.

Kdo dodává data a jaká jsou?

Cenová mapa je tvořena na základě informací o skutečně realizovaných cenách nemovitostí a dodavateli jsou členské kanceláře ARK ČR, nečlenské kanceláře a další subjekty.

Jakou mají data vypovídající schopnost?

Shromážděná data jsou zpracována statistickými modely, které znázorňují průměrné ceny v m² a cenové rozdíly jsou odlišeny barevnou škálou. Pro velká měřítka (přiblížení) jsou ve výpočtu průměrné ceny za m² zohledněny ceny obchodních případů do okolí jednoho kilometru a pro malá měřítka ( přiblížení) jsou zohledněny ceny do okolí pěti kilometrů. Cena zobrazující se po kliknutí do mapy při velkém přiblížení je průměrná cena za m² v rámci čtverce o straně 500 metrů. Velikost čtverce se postupně pro malá měřítka zvětšuje. Jde o cenové hladiny, které dávají obraz o aktuálních cenových úrovních v daném segmentu trhu a v dané lokalitě. Znázorněné ceny nenahrazují odborné posudky, nevypovídají o přesné hodnotě na mapě nalezené nemovitosti.

Jak je zajištěna kontrola dat a eliminace případných chyb či excesů?

Statistické metody automaticky upozorňují na údaje vymykající se obvyklým či převládajícím hodnotám. Tyto extrémy a další případné odchylky řeší regionální inspektoři, kteří prověří konkrétní údaj, vyhodnotí jeho objektivitu a buď údaj vyřadí ( v případě objevené chyby ) a nebo propustí k dalšímu zpracování.

Jak je mapa aktualizována a k jakému datu jsou právě zveřejňované údaje?

Informace o cenách jsou sbírány průběžně, tak jak dochází k tržní realizaci konkrétních nemovitostí. Přepočet všech dat je velmi náročný proces a tak jsou zveřejňována data aktualizována měsíčně.

Jde o definitivní podobu mapy?

Ne, předpokládáme, že mapa bude živým dokumentem a její podoba bud neustále upravována a modernizována. Jsme si vědomy řady handicapů a nedostatků, které toto pilotní provedení má a pracujeme na jejich odstranění.

Jak se mohu do systému sběru dat zapojit a co z toho budu mít?

Data jsou sbírána od realitních kanceláří a případně od dalších obchodníků s nemovitostmi prostřednictvím inzertního serveru reality.cz, prostřednictvím sběrného formuláře na ceovamapa.eu, prostřednictvím ARK ČR a jednáme o dalších formách sběru. Dodavatel dat prostřednictvím serveru reality.cz je za předané informace bonifikován za inzerci na tomto serveru. Kromě toho budou od počátku roku 2012 dodavatelé dat zvýhodněni tím, že budou mít přístup k údajům, které nebudou veřejně dostupné a budou mít významné výhody v propagaci na serveru cenovamapa.eu.

Spolupracujete s dalšímu organizacemi?

Ano. ČKOM vypracoval metodiku na odvození obvyklého nájemného bytu, která vychází z námi tvořených map nájemného. Spolupracujeme s Bankovní asociací na metodice propočtu výchozích ploch pro přepočet na jednotkové ceny apod.

Jedná se o ceny nových i starých domů (nemovitostí)?

Námi sbírané údaje rozlišují stáří domu, rekonstrukci apod., ale cenové hladiny jsou průměrné, tedy jak z nových tak starých domů a respektují převládající charakter staveb v dané lokalitě. Hodnoty jsou uváděny bez DPH.