Nová aplikace cenové mapy běží na www.cenovamapa.eu. Toto je stará neaktualizovaná verze a brzké době dojde ke stažení aplikace z této adresy.

New Ribbon
Slide 1

Komu je cenová mapa určena?

Tato cenová mapa má být pomůckou realitním makléřům, odborné i laické veřejnosti v orientaci na trhu s nemovitostmi, v orientacích o cenových úrovních.

Slide 2

Kdo dodává data a jaká jsou?

Cenová mapa je tvořena na základě informací o skutečně realizovaných cenách nemovitostí a dodavateli jsou členské kanceláře ARK ČR, nečlenské kanceláře a další subjekty.

Slide 3

Kontrola dat a eliminace případných chyb či excesů

Statistické metody automaticky upozorňují na údaje vymykající se obvyklým či převládajícím hodnotám. Tyto extrémy a další případné odchylky řeší regionální inspektoři, kteří prověří konkrétní údaj, vyhodnotí jeho objektivitu a buď údaj vyřadí ( v případě objevené chyby ) a nebo propustí k dalšímu zpracování.

Slide 5

Jedná se o ceny nových i starých domů

Námi sbírané údaje rozlišují stáří domu, rekonstrukci apod., ale cenové hladiny jsou průměrné, tedy jak z nových tak starých domů a respektují převládající charakter staveb v dané lokalitě. Hodnoty jsou uváděny bez DPH.

Example Frame